O proxecto Rede Aberta inclúe ademais a posta en marcha da Intranet do Centro Comercial Aberto, peza clave no desenvolvemento de servicios comúns a todos os asociados:

   Mensaxería instantánea da Asociación (avisos, publicación de novos boletíns, envío de circulares informativas, etc...)
 Chat entre distintas tendas dun mesmo negocio, entre asociados e coa Asociación
 Boletín da Asociación
 Call center, que permitirá tarifas máis baixas nas comisións por pagamento con tarxetas de crédito
 Software compartido: proporcionaráselle a cada PEME asociada as ferramentas e aplicacións de software precisas     para a xestión integral da empresa e para mellor a xestión dos seus negocios.
   
plano Compostela Monumental