O proxecto Rede Aberta está financiado polo Instituto Galego de Promoción Económica, o Ministerio de Economía e a Unión Europea dentro do programa de axudas a proxectos do Plan de consolidación e competitivade da PEME galega. Sociedade da Información.