Acción a desenvolver Adquisición de hardware e software necesario para montar a rede sen fíos
 Prazos de execución  
 Lugar  
 Empresa encargada máis información
 Acción a desenvolver Instalación rede sen fíos
 Prazos de execución  
 Lugar  
 Empresa encargada máis información
 Acción a desenvolver Posta en producción do portal de Internet do Centro Comercial Aberto Compostela Monumental
 Prazos de execución  
 Lugar  
 Empresa encargada máis información
 Acción a desenvolver Adquisición de hardware e software para os asociados ao proxecto
 Prazos de execución Ao longo do desenvolvemento do proxecto
 Lugar  
 Empresa encargada máis información
 Acción a desenvolver Adquisición de hardware y software para os asociados ao proxecto
 Prazos de execución Ao longo do desenvolvemento do proxecto
 Lugar  
 Empresa encargada máis información
 Acción a desenvolver Programas de adestramento
 Prazos de execución  
 Lugar  
 Empresa encargada máis información
 Acción a desenvolver Desenvolvemento e implantación de software de xestión
 Prazos de execución  
 Lugar  
 Empresa encargada máis información