Definición do colectivo de PEMES asociadas a     Compostela Monumental

Elaboración/redacción do proxecto

Mailing ás empresas asociadas informándoas da     existencia do proxecto e convocándoas a unha
    xornada informativa

Celebración da xornada na Confederación de     Empresarios. Presentación do proxecto Rede
    Aberta aos socios de Compostela Monumental

 

Admisión de participantes no proxecto

Presentación do proxecto ao IGAPE

Aprobación do proxecto por parte do IGAPE

 Elaboración da web do proxecto

Presentación da web do proxecto ós medios de     comunicación