REDE ABERTA

O 18 de xullo de 2003, o IGAPE aproba o proxecto Rede Aberta do Centro Comercial Aberto Compostela Monumental.

Gracias a este proxecto, Compostela Monumental conta hoxe coa súa propia Intranet e os seus asociados comunícanse entre si e coa Asociación por medio dunha rede inalámbrica....

Máis información: www.compostelamonumental.es/webproxecto