QUE  É COMPOSTELA MONUMENTAL   |   O CENTRO COMERCIAL ABERTO   |   SERVICIOS   |     ASOCIADOS  |       ONDE ESTAMOS
CENTRO COMERCIAL ABERTO COMPOSTELA MONUMENTAL
Rúa do Vilar, 29-2º dta.
15.705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 575 919
Fax: 981 589 143
cmonumen@infor-data.com
www.compostelamonumental.es
Aberto de luns a venres de 9 a 19 horas