NOTAS DE PRENSA   |   NOVAS DO CENTRO COMERCIAL ABERTO   |   COMPOSTELA MONUMENTAL NA PRENSA   
 
  17 de xullo de 2003
  
  2 de abril de 2004