NOTAS DE PRENSA   |   NOVAS DO CENTRO COMERCIAL ABERTO   |   COMPOSTELA MONUMENTAL NA PRENSA   
2004
XANEIRO
2003
XANEIRO | FEBREIRO | MARZO | ABRIL | MAIO | XUÑO | XULLO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DECEMBRO