TELÉFONOS DE INTERESE
) Parada de taxis Alameda Tlf: 981 56 10 28  
b Aparcamentos públicos Xoán XXIII Tlf :981 58 34 47  
San Clemente Tlf: 981 57 34 70  
Praza de Abastos Tlf: 981 57 55 22  
3 Biliotecas e Arquivos Biblioteca da Universidade Tlf: 981 56 31 00  
Instituto de estudios Galegos “Padre Sarmiento” Tlf: 981 58 20 49  
Biblioteca da Facultade de Xeografía e Historia Tlf: 981 56 31 00  
Arquivo Histórico Universitario Tlf: 981 58 13 25  
Arquivo do Consello da Cultura Galega Tlf: 981 58 80 88  
Arquivo e Biblioteca do centro de teatro Música e Danza do IGAEM Tlf: 98158 17 77  
á Fármacias Bescansa Tlf: 981 58 59 40  
Gómez Ulla Tlf: 981 58 68 35  
Antonio Pulido Tlf: 981 58 12 29  
Famarro Parafarmacia Tlf: 981 58 17 88  
Ñ Hostal dos Reis Católicos Tlf : 981 58 22 00  
& Colexio de Fonseca Tlf: 981 56 31 00  
& Instituto de Ciencias da Educación Tlf: 981 56 31 00  
H Concello Tlf: 981 54 23 42  
H Empresa Municipal da Vivenda (Emuvisa) Tlf: 981 58 26 76  
H Fundacións Eugenios Granel Tlf: 981 58 21 24/57 63 94  
Torrente Ballester Tlf: 981 55 23 04  
H Consorcio de Santiago Tlf: 981 57 47 00 / 981 57 47 50  
i Oficinas Turismo INCOLSA Tlf: 981 55 51 29  
Peregrino Tlf: 981 56 24 19  
Turismo Turgalicia Tlf: 981 58 40 81  
Plan Extratéxico de Santiago Tlf: 981 52 87 55  
! Galerías de arte Sargadelos Tlf: 981 58 19 05  
Trinta Tlf: 981 58 46 23  
Espacio 48 Tlf: 981 57 55 68  
G Museos Museo das Peregrinacións Tlf: 981 58 15 18  
Casa-Museo da Troia Tlf: 981 58 51 59  
Museo de San Martiño Pinario Tlf: 981 55 40 48  
Museo Catedralicio de Santiago Tlf: 981 56 05 27  
G Casa da Parra Tlf: 981 54 54 00  
* Correos e Telégrafos Tlf: 98195 83 12  
· Salóns é teatros Teatro principal Tlf: 981 58 65 21/55  
Salón Teatro Tlf: 981 58 66 81  
Sala Yago Tlf: 981 58 92 88